Försäkring

Brf Skönstaholm är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa via försäkringsrådgivaren Bolander & Co.

Föreningen har även tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Detta ingår i årsavgiften till föreningen.

Här kommer en översiktlig beskrivning över vad bostadsrättstillägget täcker. Beskrivningen är inte fullständig och det är i slutändan alltid försäkringsvillkoren som gäller.

Bostadsrättstilläggsförsäkringen täcker skador på fast inredning i lägenheten, som ytskikt, vitvaror och liknande. Observera att den INTE ersätter en vanlig hemförsäkring som täcker lösöret.

Vid exempelvis en vattenskada ansvarar föreningen och föreningens försäkring för utrivning, torkning och återställande av stommen. Om skadan är ersättningsbar och kostnaderna överstiger självrisken lämnar fastighetsförsäkringen ersättning till föreningen för dessa kostnader. Ytskikt inklusive tätskikt i våtrum ansvarar bostadsrättshavare för. Detta är försäkrat i det kollektiva bostadsrättstillägget.

Självrisken i bostadsrättstillägget är 1 500 kr, förutom vid vattenskador då självrisken är minst 2 000 kronor. Vid vattenskador som beror på att våtrumsbeklädnaden i badrum inte har fungerat är självrisken 4 000 kr. Till detta kommer även åldersavdrag på max 15 000 kronor, beroende på hur gamla ytskikten är.

Från 2015-07-01 är villkoren i vårt bostadsrättstillägg ändrade så att den del av ett våtrum som orsakat skadan inte längre ersätts. Om exempelvis en vattenskada orsakats av bristande tätskikt i ett badrumsgolv ersätter inte försäkringen ett nytt golv, men däremot nya väggar. Orsakas skadan av läckande vägg ersätts inte den väggen, men däremot golvet.

Detta är likvärdigt med villkoren hos övriga försäkringsbolag i branschen.

Som boende ansvarar du inte för brandskador eller vattenledningsskador, om du inte har varit vårdslös. Detta är reglerat i Bostadsrättslagen, kap 7 § 12 och står även i Brf Skönstaholms stadgar. I dessa fall har föreningen hela reparationsansvaret och får ersättning från fastighetsförsäkringen i enlighet med villkoren. Fastighetsförsäkringen kan då även lämna ersättning för självrisken i din hemförsäkring.

Nedan finns bra information om försäkringarna från Bolander & Co:

Följande står i Brf Skönstaholms stadgar, §12 Bostadsrättshavarens ansvar:

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls-som reparationsskyldighet. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 14 i dessa stadgar.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten med tillhörande utrymmen omfattar bland annat:

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • icke bärande innerväggar
 • glas och bågar i lägenhetens ytter-och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast, tätningslister och låsanordningar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong-eller altandörr
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • lister och foder
 • radiatorer som föreningen inte försett lägenheten med
 • elektrisk golvvärme inklusive termostat som föreningen inte försett lägenheten med
 • eldstad, rökkanaler och ventilationskanaler
 • ledningar för vatten och avlopp som endast betjänar bostadsrättshavarens lägenhet
 • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående elledningar
 • ledningar för tv, telefon och internet som finns i lägenheten och enbart betjänar denna. För fibernät ansvarar bostadsrättshavare för enskild undercentral (kopplingsskåpet i källartrappan) och all utrustning efter fiberomvandlaren
 • ventiler och luftinsläpp inne i lägenheten
 • brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:

 • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • golvbrunn och tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten
 • rensning av golvbrunn och vattenlås
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler
 • ventilationsfläkt
 • elektrisk handdukstork
 • elektrisk golvvärme och tillhörande termostat som föreningen inte försett lägenheten med

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • vitvaror
 • köksfläkt
 • rensning av vattenlås
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler

Om lägenheten har balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning av denna. Bostadsrättshavare ansvarar även för snöskottning och renhållning av entrétrappa och anslutning fram till gemensam gångväg.

Bostadsrättshavaren ansvarar för brevlåda i anslutning till lägenheten