Sopor

Hushållssopor och matavfall

I Skönstaholm sorterar vi vårt avfall och skiljer på:

  • Matavfall (komposterbart)
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat och ofärgat glas
  • Tidningar, papper och kartonger

Dessutom finns det i varje soprumkärl för hushållssopor.

I samtliga miljörum, jobbar vi efter principen ’platta paket’. Vi plockar isär och packar våra sopor på ett sånt sätt att det får plats så mycket som möjligt i kärlen. Alla sopor placeras i där för avsett kärl enligt de skyltar som sitter uppsatta. Vi tänker på våra kostnader och på de som hämtar våra sopor genom att aldrig ställa några som helst sopor på golvet.

Tyvärr kan allt avfall inte kastas i våra soprum, utan man får som boende själv ta dessa till en återvinningscentral. Exempel på sådant som inte är tillåtet är allt som inte listas ovan

Mer information finns på Stockolms Stads hemsida

Grovsopor

Allt avfall som inte kan kastas bland våra hushållssopor hänvisar vi i första hand att man själv som boende tartill en återvinningscentral. Speciellt farligt avfall, målarfärg, kemikalier, bildäck, läkemedel, byggavfall, större el-avfall, vitvaror mm.

I andra hand kan man, för mindre el-avfall, lampor, batterier, trä och blomkrukor,sortera dessa i avsett kärl i Grovsophuset på parkeringen bakom Söndagsvägen 40. Nyckel finns att låna på Skönstaholmsvägen 17 och Söndagsvägen 100, utlåningen görs säkrast mån-fre kl 18.00-20.00

Allt utöver hushållens normala grovsopor innebär en fördyrad avgift för föreningen och i förlängningen en höjd avgift/hyra för varje lägenhet.

Det är absolut förbjudet att lämna farligt avfall, målarfärg, kemikalier eller läkemedel i något av föreningens miljörum.

Trädgårdsavfall

Tar man själv som boende till en återvinningscentral.

Farligt avfall

Det är absolut förbjudet att lämna farligt avfall, målarfärg, kemikalier eller läkemedel i något av föreningens miljörum. Sådant avfall kan antingen lämnas på valfri återvinningscentral (närmaste ligger i Högdalen) eller till den mobila miljöstationen som regelbundet kommer till området. Genom att sms:a ”mobila ösöderort” till 71501 får man påminnelser om när den mobila miljöstationen kommer till Skönstaholm.

Mer information finns på Stockolms Stads hemsida