Verksamhet

Skönstaholm är ett unikt radhusområde. Grannskapsklubben är en mycket ovanlig företeelse, förmodligen en av de äldsta i sin genre i vårt land. Grannskapsklubbens snart sjuttioåriga arbete har bidragit starkt till den ovanliga sammanhållningen, skönstaholmsandan, i det vackra och karaktärsfulla gamla radhusområdet.

Kort om Grannskapsklubben

Grannskapsklubben verkar för att skapa sammanhållning medlemmarna emellan. Klubben arrangerar olika evenemang för de boende i Skönstaholm, som Luciafirande, Julgransplundring, Valborgsfirande och andra gemensamma tillställningar av olika slag. Många av de boende hjälper till och är själva beredda att driva och engagera sig för att förverkliga sina arrangemangsidéer.

Varje hushåll i Skönstaholm blir medlem automatiskt vid inflytt, men kan om så önskas gå ur klubben.

Att engagera sig

Det har varit och är högt i tak. Den som varit intresserad av att arrangera något för sina grannar har för det mesta fått hjälp att iscensätta sitt uppslag. Har du en idé? Hör av dig till oss i styrelsen, skriv på vår Facebooksida eller maila oss.

Vill du engagera dig i styrelsen? Tveka inte att höra av dig till valberedningen. Din ansökan är välkommen!

Kontakt

Kontakta Grannskapsklubbens styrelse: grannskapsklubben@skonstaholm.se

Grannskapsklubben har en sida på Facebook som går att följa: Grannskapsklubben på Facebook

Styrelse 2023/2024

Ordförande: Linda Stenmark

Kassör: Calle Åström

Sekreterare: Roterande

Övriga styrelseledamöter: Joakim Lusensky, Linda Widman, David Falk, Hanna Larsson, Hannah Hedlund Moores och Malin Jägestedt.

Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter.

Ansvarig för nyckelutlämning vid lokalbokning: Susanne Ljunglöf

Valberedning: Hanna Pütsep, Erika Winther och Paul O’Mahony.

Välkomstkommitté: Linda Stenmark, Laurina Törnvall Qvarnström (Brf)

Styrgrupp Kastanjegården: Christina Fellenius

Dokument

Stadgarna uppdaterades senast 2021.

Grannskapsklubbens stadgar (2021)

Årsmöteshandlingar 2023

Årsmötet hölls i lokalen den 9/11 2023 kl 19.

Årsmötets protokoll 2023.

Verksamhetsberättelse 2022/2023.

Balansräkning 2022/2023.

Resultaträkning 2022/2023.