Verksamhet

Grannskapsklubbens verksamhet

Skönstaholm är ett unikt radhusområde. Grannskapsklubben är en mycket ovanlig företeelse, förmodligen en av de äldsta i sin genre i vårt land. Grannskapsklubbens snart sjuttioåriga arbete har bidragit starkt till den ovanliga sammanhållningen, skönstaholmsandan, i det vackra och karaktärsfulla gamla radhusområdet.

Kort om Grannskapsklubben

Grannskapsklubben verkar för att skapa sammanhållning medlemmarna emellan. Klubben arrangerar olika evenemang för de boende i Skönstaholm, som Luciafirande, Julgransplundring, Valborgsfirande och andra gemensamma tillställningar av olika slag. Många av de boende hjälper till och är själva beredda att driva och engagera sig för att förverkliga sina arrangemangsidéer.

Varje hushåll i Skönstaholm blir medlem automatiskt vid inflytt, men kan om så önskas gå ur klubben.

Att engagera sig

Det har varit och är högt i tak. Den som varit intresserad av att arrangera något för sina grannar har för det mesta fått hjälp att iscensätta sitt uppslag. Har du en idé? Hör av dig till oss i styrelsen, skriv på vår Facebooksida eller maila oss.

Vill du engagera dig i styrelsen? Tveka inte att höra av dig till valberedningen. Din ansökan är välkommen!

Kontakt

Kontakta Grannskapsklubbens styrelse: grannskapsklubben@skonstaholm.se Grannskapsklubben på Facebook

Styrelse 2021/2022

Ordförande: Linda Stenmark

Kassör: Johanna Halldén

Sekreterare: Erika Winther

Övriga styrelseledamöter: Åsa Siviero, Paul O’Mahony, Björn Andersson och Per-Olof Lundgren.

Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter

Ansvarig för nyckelutlämning vid lokalbokning: Susanne Ljunglöf

Valberedning: Emma Wagner och Tina Helmersson Landgren

Välkomstkommitté: Linda Stenmark, Carina Gillgren (Brf)

Styrgrupp Kastanjegården: Christina Fellenius

Dokument

Stadgarna uppdaterades senast 2021.

Grannskapsklubbens stadgar (2021)

Årsmöteshandlingar 2021

Från stämman som hölls den 11 november 2021.

Årsmötesprotokoll 2021

Förslag till dagordning 2021

Verksamhetsberättelse 2020/2021

Balansräkning 2020/2021

Resultaträkning 2020/2021