Park och Trädgård

Tips för trädgården!

I maj 2014 hölls ett informationsmöte med Landskapslaget och IT-underhåll om våra allmänna ytor och tips för den egna skötselytan. Nedan finns dokument med Landskapslagets tips för trädgården samt en lista på växter som passar i området.

Tips till tradgarden, 2014-05-15
Växtlista 40-50-tal

En sammanfattning av mötet finns att läsa här: www.skonstaholm.se/tips-till-tradgarden/

Skönstaholmsformeln: Det materiella/estetiska värdet = vår bevarandeförmåga!

Skönstaholm kom till precis innan markplaning och prefabricering kom på modet.

Allt är byggt på plats efter terrängen. De arkitektoniska och landskapliga värdena samspelar i Skönstaholm på ett enastående vis. Därför spelar trädgård och park en så viktig roll.

När stämman våren 2012 med acklamation antog det Gestaltningsprogram & Trädvårdsplan för Skönstaholms trädgård och park, som landskapsarkitekterna på Landskapslaget tagit fram, gjorde den det i djupaste förvissning om att här gäller det att på en gång bevara Skönstaholms kulturhistoriska värde som ett arkitektoniskt tidsdokument från 1950 talet och skapa ett välfungerande, vackert, trivsamt, attraktivt bostadsområde idag för skönstaholmare i alla åldrar.

Läs och ladda ner dokument:

PDF: Artikel ”Gröna Skönstaholm in i framtiden” (2012)
PDF: Var går gränsen (2012)
PDF: Gestaltningsprogram (2011)

Varifrån kom kotten som ramlade ner i mitt huvud?

I Landskapslagets Gestaltningsprogram för trädgård och park spelar naturligtvis träden en viktig roll. I samarbete med en av Europas mest framstående arborister, Thilo Beeker, upprättades därför en särskild trädvårdsplan. Man gick igenom vartenda träd i Skönstaholm, inte bara de oskattbara karaktärsträden. Här kan man läsa landskapsarkitekternas kommentar och arboristens bedömning ett decennium framåt i tiden.

Läs och ladda ner dokument:

PDF: Trädvårdsplan med bilder (2011)
PDF: Trädvårdsplan med enbart text (2011)

null

Landskapskarta (Lövskogen, Ängen, Tallskogen)

null

Lekparken

null

Träden i Skönstaholm