Skönstaholmsboken

Historien om Skönstaholm finns berättad i en egen bok! Så här skriver en av författarna, Ulf von Strauss, själv om boken:

Allt du vill veta om Skönstaholm och lite till!

Boken “Skönstaholm” blandar friskt högt och lågt. Byns tillkomst och historia berättas av landets två främsta kännare av verket: Stadsmuseets Klas Lundkvist och Expressens Olle Bengtzon. Klas arbetade som antikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. Hans examensarbete på arkitekturutbildningen bestod av vår by. Olle var legendarisk journalist på Expressen. “Stadsbyggandets, samhällsbyggandets och arkitekturens stimulator och väckarklocka” har han träffande kallats. Han bodde i Skönstaholm från första början till mitten av 90-talet. Det är främst honom och Lars Malm, urinvånare, arkitekt och en annan av författarna i boken, som vi har att tacka för att Skönstaholm är så väl bevarat.

I boken kan man också läsa om hur det var att växa upp i Skönstaholm på femtiotalet alltid rädd för att åka på stryk av ”veckodagarna”, hur tennisklubben kom till, om arkitekterna bakom verket och om hur Husmodersföreningen i den mansdominerade femtiotalsbyn satte upp “Lysistrate”.

Boken är sammanställd av Ulf von Strauss och Anders Ljungman. Förutom hos oss har boken funnits för köp hos Stadsmuseet i Stockholm och Arkitekturmuseet (ArkDes) och för lån hos Stockholms stadsbibliotek. Historikern Peter Englund betecknade boken som en guldgruva under arbetet med hans “Söndagsvägen”.

Första upplagan av boken om Skönstaholm utkom lagom till 50-årsjubileet 2002. När 60-årsjubileet närmade sig hade skönstaholmarna friköpt byn från staden. Då var det dags för en andra, varsamt reviderad, upplaga av boken. Det är den vi kan ta del av här.

Ladda ner Skönstaholmsboken