Styrelsen

Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

  • Carina Gillgren (Ordförande) - Skönstaholmsvägen 10
  • Henrik Segerpalm (Vice Ordförande) - Skönstaholmsvägen 12
  • Magnus Jung (Kassör) - Söndagsvägen 110
  • Patrik Nordensky (Sekreterare) - Söndagvägen 76
  • My Lundblad Wistedt - Skönstaholmsvägen 86
  • Laurina Törnvall Qvarnström - Skönstaholmsvägen 49
  • Karin Bäckman - Skönstaholmsvägen 38

Suppleanter

  • Jakob Frodell - Skönstaholmsvägen 60