Styrelsen

Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

  • My Lundblad Wistedt (Ordförande) - Skönstaholmsvägen 86
  • Patrik Nordensky (Kassör) - Söndagvägen 76
  • Sofia Tengdahl (Sekreterare) - Skönstaholmsvägen 25
  • Joel Lack - Söndagsvägen 106
  • Stina Brahme - Skönstaholmsvägen 37
  • Karolina Björlin - Skönstaholmsvägen 42
  • Nina Mittjas - Skönstaholmsvägen 85

Suppleanter

  • Johanna Halldén - Skönstaholmsvägen 14
  • Magnus Fredriksson - Skönstaholmsvägen 46
  • Karl-Oskar Öhman - Skönstaholmsvägen 51