Styrelsen

Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

  • Laurina Qvarnström (Ordförande) - Skönstaholmsvägen 49
  • Henrik Segerpalm (Vice Ordförande) - Skönstaholmsvägen 12
  • Patrik Nordensky (Kassör) - Söndagvägen 76
  • My Lundblad Wistedt - Skönstaholmsvägen 86
  • Karin Bäckman - Skönstaholmsvägen 38
  • Jakob Frodell - Skönstaholmsvägen 60
  • Martina Saar - Skönstaholmsvägen 91

Suppleanter

  • Sofia Törling (Sekreterare) - Skönstaholmsvägen 39
  • Stina Brahme - Skönstaholmsvägen 37
  • Karolina Björlin - Skönstaholmsvägen 42