Valberedningen

Valberedningen nås på valberedningen@skonstaholm.se

Valberedningens medlemmar

  • Anna Werner - Söndagsvägen 106
  • Lars Hansson - Söndagsvägen 55
  • Dag Lundén - Söndagsvägen 100
  • Nina Mittjas - Skönstaholmsvägen 85